• info@atafiz.com

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi sağlığınız için önemlidir. Fizik tedavi, binlerce yıldır işlevsizlik ve engellilik durumları için bir tedavi biçimi olarak var olmuştur. Kaza veya hastalık sonucu oluşan durumlardan dolayı rahatsızlık duyan veya mağdur olan hastaların rehabilitasyonunda temel bir tedavi olarak kabul edilir.

Nörolojik Rehabilitasyon

 • HEMİPLEJİ (İNME-FELÇ)
 • SPASTİSİTE
 • MULTİPLE SKLEROSİS (MS) HASTALIĞI
 • PARKİNSON
 • NÖRÖLOJİK HASTALIKLAR
 • MOTOR NÖRON HASTALIKLARI
 • SEREBRAL PALSİ
 • BRACHİAL PLEKSUS
 • HİDROSEFALİ
 • YAŞLILIĞA BAĞLI YÜRÜYEMEME
 • ATAKSİK HASTALIKLAR
 • BEYİN FELCİ
 • BEYİN KANAMASI (SVO)

Pediatrik Rehabilitasyon

 • FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUK VE REHABİLİTASYONU
 • SEREBRAL PALSİ
 • HEMİPLEJİ
 • PARAPLEJİ VE TETRAPLEJİ
 • MENİNGOMYELOSEL (SPİNA BİFİDA)
 • BRAKİAL PLEKSUS BOZUKLUKLAR
 • LUMBOSAKRAL PLEKSUS BOZUKLUKLAR
 • NEVRALJİK AMiYOTROFİ
 • AĞRILI FANTOM EKSTREMİTE SENDROMU
 • MÜSKÜLER DİSTROFİ
 • MİYOTONİK BOZUKLUKLAR
 • KONJETİNAL MİYOPATİLER
 • MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ
 • HİDROSEFALİ
 • BEYİN MALİGN NEOPLAZMI
 • HEREDİTER ATAKSİ
 • MOTOR NÖRON HASTALIGI
 • DİSTONİ
 • MULTİPL SKLEROZ (MS)
 • POLİOMYELİ SEKELİ
 • FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKTA HAVUZ REHABİLİTASYONU
 • GELİŞİMSEL GERİLİK VE YÜRÜME BOZUKLUKLARI
 • TORTİKOLİS
 • DOWN SENDROMU

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kronik Konjestif Kalp Yetersizliği ve Kardiyomyopatiler
 • Akut miyokard infarktüsü
 • Stabil anjina pektoris
 • Koroner arter by-pass operasyonu
 • Perkütan translum
 • Kalp Kapak Hastalıkları, kapak tamiri ya da replasmaninal koroner anjiyoplasti
 • Kalp ya da kalp-akciğer transplantasyonu
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Periferik damar hastalıkları
 • Cihaz implantasyonu
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Astım
 • Kistik fibrosis
 • Bronşektazi
 • İnterstitial akciğer hastalıkları
 • Nöromuskuler hastalıklar
 • Akciğer kanseri
 • Primer pulmoner hipertansiyon
 • Torasik ve abdominal cerrahi
 • Akciğer volüm azaltma cerrahisi
 • Mekanik ventilator bağımlılığı
 • Obezite ile ilişkili respiratuar bozukluklar
 • Böbrek ve karaciğer transplantasyonu
 • Hastanelerin onkoloji ve pediatri servislerinde yatan hastalar
 • Hastanelerin farklı yoğun bakımlarında ve palyatif bakımda yatan hastalar

Ortopedik Rehabilitasyon

 • Bel ve boyun fıtığı teşhisve tedavisi
 • Kırık ve sonrası rehabilitasyonu
 • Diz yaralanmaları (Menisküs ve ön çapraz bağları)
 • Diz protezi ameliyatı öncesi ve sonrası rehabilitasyonu
 • Kalça protezi ameliyatı öncesi ve sonrası rehabilitasyonu
 • Omurga yaralanmaları ve kırıkları
 • Ayak bileği eklemi ameliyatı sonrası rehabilitasyonu
 • Yürüme problemi ve rehabilitasyonu
 • El bileği,dirsek kırıkları ve rehabilitasyonu
 • Skolyoz tedavisi
 • Osteoporoz  (Kemik erimesi)için ev rehabilitasyonu
 • Romatizmal rahatsızlıklar için ev rehabilitasyonu

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Teknikleri

EGZERSİZ

Fizik tedavi ve rehabilitasyon disiplininin temeli tedavi egzersizleridir. Bunun amacı, eklemler, kaslar ve vücudun genel olarak hareket yeteneklerini normale getirmektir. Yapışıklıkları çözmek, dokuları esnetmek, iyileşmeyi hızlandırmak, ödemi azaltmak ve ağrıyı azaltmak amacıyla fizik tedavi aletleri kullanılır. Bu fizik tedavi aletlerinin nihai yararı, egzersizleri yaparken mümkün olan en hızlı şekilde daha zor egzersizlere doğru ilerlemeye yardımcı koşulları uygun hale getirmektir.

Fizik tedavinin amacı, eklem hareketleri, kas kuvveti, kas dayanaklılığı, kas ve diğer dokuların esnekliği, beceri ve hareket yeteneklerini normale getirmektir. Tanı ve soruna sebep olan başlangıç hasarın niteliği ve yeri ne olursa olsun, bu amaçlar geçerlidir ve değişmez.


HİDROTERAPİ( AKUATİK REHABİLİTASYON) NEDİR ?

Hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavisinde suyun uygun bir şekilde , tecrübeli personel tarafından düzenlenen ve gözetim altında tutulan bir havuz tedavi programıdır.Hidroterapi fizik tedavinin yerine geçebilen ya da beraber uygulanan bir tedavi yöntemidir. Suyun fiziksel özelliklerinden ( kaldırma kuvveti,hidrostatik basınç,direnç ve viskosite v.b.) yararlanılarak yapılan tedavilerle ; dolaşım sisteminde,pulmoner sistemde,kas-iskelet sistemi üzerinde,santral sinir sisteminde, renal sistem üzerinde ve solunum sistemi üzerinde olumlu fizyolojik etkiler elde edilir.

KULLANIM ALANLARI NELERDİR ?

 • Subakut/kronik yumuşak doku yaralanmaları
 • Kas kontraktürleri
 • Skar(yara izi) oluşması
 •  Osteoartrit( kireçlenme)
 •  Romatoit artrit vb. romatizmal hastalıkları
 •  Kırık geçirmiş hastalar
 •  Anksiyete
 •  Kas kpazmları
 •  Kullanılmamaya bağlı kas zayıflıkları
 •  Sinir sistemi hastalıklarına bağlı kas zayıflıkları
 •  Serebral palsi
 •  Muskuler distrofi
 •  Guillan Barre Sendromu
 •  Multipl Skleroz

WATSU TEKNİĞİ

Watsu suda yapılan bedensel çalışmaların ilk ve en popüler formudur. Harold Dull tarafından 1980 yılında California’nın ünlü termal tesisi olan Harbin Hot Springs’te geliştirilen Watsu, suyun şifa dolu ortamında yapılan eşsiz bir terapi yöntemidir. Hafif sıcak su içerisinde, terapist tarafından, zarif ve akışkan hareketler, esnetmeler ve shiatsu su üzerinde süzülen alıcıya uygulanır. Bu durum alıcılar üzerinde tekrar doğmuşcasına bir iyileşme ve yenilenme hissi meydana getirmektedir. Watsu adını Water ve Shiatsu kelimelerinin birleşmesinden almıştır. Diğer terapiler ve fizik tedavi yöntemlerinden farklı olarak 35 derece sıcaklıkta, geniş hareketlere uygun bir havuzda terapist tarafından uygulanır. Watsu; stresi silerek, stres nedenli hastalıkların iyileştirilmesi için önemli bir kapı aralamaktadır.


MANUEL TERAPİ

Vücudumuzda hareket sistemi elemanlarından kas, bağ ve eklem bölümlerinin etkilenmesiyle ortaya çıkan ağrı ve fonksiyon kayıplarının özel tekniklerle ( mobilizasyon ve manüplasyon teknikleri ) tedavi edilmesi yöntemine ‘’manuel terapi ‘’ yöntemi denir. Manuel Terapi bu konuda özel eğitim almış uzman kişiler tarafından yapılan ve özel birtakım teknikleri içeren vücudun biomekaniklerini kullanan ve insanın doğal hareket etme yeteneğinden referans alan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdır.Manuel Terapist hasta şikayetlerinden yola çıkarak eklem ve çevresindeki anatomik yapıları birtakım özel testlerle kontrol eder ve eklem ve çevresi dokulardaki ağrı oluşturan mekanizmaları ortaya çıkarır.

Manuel terapist tedavi yöntemlerini uygularken hem vücudun ortaya çıkardığı güç mekanizmalarını kullanır hem de ellerini kullanır. Yani dışardan bir ilaç, cihaz veya elektriksel yöntem kullanmaz. Çünkü sorun zaten vücudumuzun patolojik hareketleri neticesinde açığa çıkan ağrı ile ilgilidir. Bu referansla yola çıkıldığında bozukluğu düzelttiğimizde vücudumuz zaten doğal ağrısız hareket etme mekanizmalarını kullanacaktır. Aynı zamanda manuel terapi yöntemleri ile sorun ortaya konmakla birlikte kişinin yaşam tarzını da düzenleyerek ağrının tekrarlamaması konusunda da hastaya eğitici bir rol üstlenecektir.


KLİNİK (MEDİKAL) MASAJ

Masaj, deri-derialtı dokusu, kaslar, iç organlar, metabolizma, dolaşım, lenf sistemlerinin, mekanik ve sinirsel yolla, tedavi amaçlı uyarılmasıdır. Bölgesel kan dolaşımını arttırma, damarları genişleterek dokuya daha fazla kan gelmesini sağlama yöntemidir. Klinik Masaj sadece keyif ya da lüks değil, tıbbi bir ihtiyaçtır. Masaj, düzenli aralıklarla alınması gereken koruyucu bir tıbbi tedavi olarak da görülmelidir. Hasta veya yorgun bir organın eski haline dönmesi için, organizmanın üzerinde oluşturulan mekanik enerjinin derinlerde fizyolojik etkiler oluşturması esasına dayanan bir tedavi şekli…

Klinik Masaj'ın Giderilmesinde Fayda Sağladığı Rahatsızlıklar

 • Felçler
 • Eklem hastalıkları
 •  Yumuşak doku romatizmaları
 •  Bel ve boyun ağrıları
 •  Fibrozisler ve tetik noktalar
 •  Kas spazmları
 •  Hareketsizlik sonucu oluşan kas krampları
 •  Omurga sağlığı ve sırt ağrıları
 •  Tendinitler (tendonlardaki zayıflık ve incelme)
 •  Uykusuzluk
 •  Uzun süreli yatak istirahati
 •  Tansiyona bağlı baş ağrıları
 •  Adele kramplarından sonra
 • Kabızlık
 •  Adele çekmesi, burkulmalar
 •  Kırıklarda alçının çıkarılmasından sonra
 •  Yanık dokuların iyileşmesinden sonra
 •  Selülit
 •  Amputasyonlarda proteze uygun hale gelmek için
 •  Yatak yaralarında çevre dokulara
 •  Yara izleri, dokuları ve adezyonların çözülmesinde
 •  Yüz felcinde akut devre geçtikten sonra
 •  Astım ve bronşektazi (bronş genişlemesi)
 •  Sportif aktivite öncesi pasif ısınma ve motivasyon için
 •  Sportif aktivite sonrası yorgunluğun giderilmesi için

HİPPOTERAPİ (AT TERAPİSİ)

Atla tedavi yöntemine, ortopedik hastalıklar, içe kapalılık, beyin yaralanmaları, inme, beyin felci, Down sendromu, ruhi bozukluklar, işitme-öğrenme bozuklukları, zihinsel gerilik ve bazı omurilik hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığın giderilmesinde başvurulabilmektedir. Hippoterapi, atların terapist olarak kullanıldığı, onların çok boyutlu hareketleri ve davranışlarıyla hastaları özgürleştirmeyi ve normal hayatlarını sürdürmeye dair birkaç şey öğretmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Hippoterapinin Otizm, MS, Down Sendromu, inme, öğrenme bozuklukları, işitme ve görme engelliler ile psikolojik bozukluklara sahip hastalarda gözle görülür bir iyileşme sağladığı yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

Bu tedavide temel amaç kas perdesini normalleştirebilmek, denge tepkilerini geliştirmek, vücut kontrolü sağlamak ve koordinasyon duygusunu arttırabilmektir. At ile tüm bunlar kolayca yapılabilir. Öncelikle hasta ani tepkiler vermemesi gerektiğini, kendisine ve ona eşlik eden bu canlıya güvenmeyi ve ata hükmetmenin ona büyük bir sorumluluk verdiğini öğrenir. Bu kazanımların ardından kendine güveni artan hastaların normal hayatlarına devam etmekte eskisine oranla çok daha istekli oldukları gözlemlenmiştir. Başta bedensel ve zihinsel özürlülerin rehabilitasyonu olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde at’lardan yararlanılmaktadır.


OSTEOPATİ

Osteopati elle uygulanan bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Özellikle ağrılarda uygulanır; ağrının kaynağı tespit edilerek sorun giderilmeye çalışılır. Osteopat vücuttaki yumuşak dokularda gerginlik artışlarını ve ona bağlı eklem fonksiyon bozukluklarını tespit eder, rahatsız olan eklemi yeniden dengeleyerek iyileşmesini sağlar. Yani sadece semptomatik değil, sebebe yönelik tedavi eder. Ağrıya veya fonksiyon bozukluklarına yol açan sinir işlevini engelleyen zinciri ortadan kaldırmak ve yeniden kas-iskelet hareket koordinasyonu sağlamak suretiyle Osteopat rahatsızlıkları oluşturan nedenleri ortadan kaldırır.

Osteopati'nin Kullanıldığı Alanlar

 • Omurga ve kas-iskelet sistemi hareket ve fonksiyon bozuklukları
 • Omurga ve kemik eklem sisteminin akut ve kronik ağrı sendromları
 • Omurga disk kaymaları
 • Kuyruk sokumu problemleri,boyun bölgesi sinir hassasiyetleri,siyatik sinir ağrıları,bel fıtığına bağlı ağrılar
 • Eklem sertliği ve dejenerasyonu
 • Migren, gerilim tipi baş ağrıları
 • Duruş bozuklukları
 • Ayaktan ameliyat sonrası rehabilitasyon
 • Kaza sonrası ağrı sendromları
 • Spastisite, serebral palsi (Beyin felci) gibi nöromüsküler problemler
 • Psikolojiye bağlı kas iskelet sistemi ağrıları, anksiyete, depresyon
 • Kronik nörolojik hastalıklarda (Alzheimer hastalığı ve Multipl Skleroz) destekleyici amaçlı
 • Uyku bozuklukları
 • Sindirim sistemi, üriner sistem, ürogenital, solunum ve dolaşım sistemleri fonksiyonel bozuklukları
 • İç organlar-kas iskelet sistemi fonksiyon bozukluklarına bağlı rahatsızlıklar
 • Hamile kadınlarda ağrı sendromları
 • Hormonal denge bozukluklarında destekleyici amaçlı.

ELEKTROTERAPİ

‎Elektroterapinin tarihçesi Galen (M.Ö. 200-130)’in torpido balığı ile yaptığı çalışmalarla başlamıştır. Galvanizasyon ve faradizasyonun tedavi amacıyla kullanımı yeterli jeneratörlerin geliştirilmesiyle 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte, ağrı tedavisindeki hızlı cerrahi ve tıbbi gelişmeler, galvanizasyon ve faradizasyonda görülen bu hızlı gelişmeleri arka planda bırakmıştır. Erken dönemlerde, alçak frekanslı akımlar geniş uygulama alanı bulmuş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Elektroterapi, elektrik enerjisinin tıpta değişik yöntemlerle kullanılmasıdır. Elektriksel uyarıcı akımlar, tek başına temel tedavi modalitesi olarak kullanılmamalıdır. Diğer fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri ile birlikte kullanılması bu modalitenin etkinliğini en üst düzeye çıkaracaktır. Elektrik akımı, geçtiği her bir hücre ve doku üzerinde etki gösterir. Elde edilen yanıtın türü ve kapsamı, doku türüne ve onun elektrik akımına yanıt özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Fizyoterapist Elektrik Akımını Neden Kullanır ?

 • Sinir veya kas uyarımı yoluyla kas kontraksiyonu yaratmak,
 • Ağrının tedavisinde duyu sinirlerini uyarmak,
 • İyileşme sürecini değiştirmek veya hızlandırmak amacıyla biyolojik dokularda elektriksel bir alan yaratmak,
 • İyileşme sürecine katkısı olduğu bilinen iyonların deri yoluyla iletilebilmesi için cilt yüzeyinde bir elektriksel alan yaratmak için kullanılırlar.
 • Elektriksel uyarım, kas kontraksiyonu ve duysal uyarım yaratmak için kullanılır.

ESWT

Kısaca ‘’şok dalga tedavisi’’ olarak adlandırılan ESWT (Extracorporeal ShockWave Therapy); oluşturulan güçlü ses dalgalarının, elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan, yeni bir “non-invazif” (girişimsel müdahale gerektirmeyen) tedavi şeklidir. Çalışma prensibi, vücut dışında üretilen akımların dokuda ses dalgaları şeklinde yayılması esasına dayanır.

Hangi Durumlarda Uygulanmalı ?

 • Ayakta tedavi imkanı
 • Anestezi gerekmemesi
 • Hızlı sonuç elde etme
 • İlaçsız tedavi imkanı
 • Yüksek başarı
 • Yaşam kalitesinde artış

TRAKSİYON

Eklem yüzeylerini veya kemik fragmanlarını ayıracak ve çevre yumuşak dokuyu gerip, uzatacak şekilde bir gücün veya güç sistemlerinin uygulandığı bir tekniktir.

 • Spinal traksiyonun amacı ağrısız, fonksiyonel düzelme sağlanmasıdır.  Traksiyon, uygun yönde yeterli miktar ve sürede bir kuvvetin uygulanması ile elde edilir.
 • Aynı anda hastanın vücudu eşit ve zıt kuvvetle buna karşı koyar. 
 • Hastanın düzgün pozisyonlanması ve doğru çekme açısıyla traksiyon belli bir spinal alana lokalize olabilir.

DUYU BÜTÜNLEME

Duyu bütünleme terapisinde çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır. Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur. Duyu bütünleme terapisi; direkt olarak çocuğun merkezi sinir sitemine etki ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar.


PRP

PRP, “Platelet Rich Plasma, platelet (trombosit, pıhtılaşma hücresi) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. PRP uygulamasında kişinin kendi kanından elde edilen platelet hücreleri ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kullanılır. PRP medikal bir uygulamadır. Sadece doktorlar tarafından yapılmalıdır. Doktor hastasını muayene ettikten sonra içinde özel bir jel bulunan küçük tüplerin içine az miktarda kan alınır ve santrifüj işlemi uygulanır. Bu işlemin sonunda tüplerdeki kan bileşenlerine ayrılır; yani her mililitresinde yaklaşık 200.000 trombosit bulunan bu kanın kırmızı hücrelerden oluşan kısmı ayrılır, böylece mililitrede 1,5 milyona kadar trombosit yoğunluğuna sahip olan bir jel elde edilir. İşte buna PRP adı verilir.

Trombositlerin kanın pıhtılaşması ile ilgili işlevlerinin yanı sıra doku hasarının iyileşmesini sağlayıcı özellikteki büyüme faktörlerini salgılama görevleri de vardır. Dolayısıyla santrifüj işlemi uygulanan kandan elde edilen PRP, yani trombositi bol olan kısım ya mezoterapi yöntemiyle ya da maske haline getirilerek yüz, boyun, saç, eklem gibi istenen bölgeye uygulanır. Böylece dokulardaki hasarın ya da yaşlanmanın etkilerini geriye çevirecek doğal büyüme faktörleri istenen bölgeye verilmiş olur.


KURU İĞNELEME

Kuru İğne Tedavisi (intramusculer stimulation) halen Kanada’da yaşayan Dr. Gunn tarafından geliştirilmiş olan ameliyatsız ilaçsız bir ağrı tedavisi yöntemi olup ağrılı kas spazmları tedavisi için uygulanır. Kuru iğne tedavisi (ims) yönteminde kullanılan iğneler çeşitli uzunluklarda,ilaçsız kuru iğnelerdir. Farklı uzunluklardaki çok ince iğnelerin spazm olan kaslara batırılarak spazmın çözülmesi kuru iğne tedavisi yönteminin esasını oluşturur.Bu tedavi yöntemi kuru iğneleme, intramuskuler stimülasyon (ims) olarak da bilinir. Kronik kas iskelet sistemi bozuklukları ve bu bozukluklara bağlı ağrıların tedavisinde kuru iğne tedavisi etkilidir.

Kuru İğneleme Tekniği Hangi Ağrılar İçindir ?

 • Baş ağrıları
 • Boyun ağrısı
 • Sırt ağrıları
 • Donuk omuz (omuzun hareket kısıtlılığı) ve diğer omuz ağrıları
 • Bel ağrısı
 • Tenisçi dirseği ve golfçü dirseği
 • Ağrılı kas spazmları
 • Repetitif strain injurileri (Bilgisayar kullanımına bağlı ağrılar)
 • Duruş bozukluğuna bağlı ağrılar
 • Fibromiyaljide kısmen etkilidir
 • Miyofasiyal ağrı sendromu
 • Adduktor tendinit (Kasık çekmesi)
 • Tendinit (el, dirsek, omuz, topuk, kasık)
 • Diz ağrısı (Kondromalazi patella)
 • Kalça ağrıları (Adduktor spazm, kapsülit)
 • Topuk ağrıları
 • Siyataljiler
 • Spor yaralanmaları ve rehabilitasyonu
 • Çene eklemi ağrısı
 • Whiplash yaralanmaları (Travma sonrası omurga ağrıları)
 • Disk hastalıkları (bel, boyun, sırt)

LENFÖDEM TERAPİSİ

Lenfatik dolaşımın doğuştan veya sonradan gelişen nedenlerle bozulması sonucu, proteinden zengin sıvının birikimi olarak tanımlanabilir. Örneğin, meme kanseri cerrahisi sonrası koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması sonucunda ortaya çıkan en sıkıntı verici komplikasyonlardan biridir. Koltuk altı lenf akımının engellenmesi sonucu kolda şişme, rahatsızlık hissi ve ağrıya neden olur. Fizik tedavi doktorunuz tarafından planlanan tedaviye uyum, tedavi başarısını etkiler. Tedavi bazen 1 haftadan kısa, bazen 1 aydan uzun sürebilir. Doğru uygulama yapılmazsa başarı sağlanamaz. Tedavide amaç, şişliği indirmek ve tekrar oluşmasını önlemeye çalışmaktır.

1.Doğru cilt bakımı (kola uygun nemlendirici aşağıdan yukarı tek yönde uygulanmalıdır, cilt kuru olmamalıdır) (2 defa /gün)

2. Kendi kendine masaj ve elle yapılan lenf drenajı (bu konuda eğitim almış, deneyimli kişilerce uygulanmalıdır, size basit şekli öğretilebilir. Deneyimsiz kişilere lütfen yaptırmayın, şişliğiniz artabilir!)

3. Basınç kolluğu /bandajlama (egzersizler sırasında mutlaka kullanılmalı) Çap farkı fazla ise (iki kol arasında 2- 2.5 cm) bandaj tedavisi başlanır. Yapılan bandaj tedavisi ve kullanılan malzeme özelliklidir. Kısa germeli bandaj ile çok katlı bir uygulama yapılır. Deneyimli fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi tarafından yapılmalıdır. Çap farklı istenen sınırlara indiğinde, basınç kolluğuna geçilir. Hasta yakınlarına bandajlama öğretilebilir.

4. Basınç pompaları

5. Egzersizler


UZAY TERAPİSİ

Uzay Terapisi olarak bilinen Evrensel Egzersiz Ünitesi (EEÜ) alanında emsalsiz ve güvenilir bir cihazdır. Evrensel Egzersiz Ünitesi ( Uzay Terapisi ) 2 farklı yolla kullanılır: 1- Tedavi Yatağı veya Sandalyesinin Kullanıldığı Makara ve Askı Sistemi Makara, bant ve splint sistemi olarak çeşitli egzersizlerin yapılması için kullanılır. Uzay Terapisinde Asıl amaç kuvvet, Aktif Eklem Hareket Açıklığı (AROM) ve kas esnekliğini geliştirmektir. Yer çekimi gücünü ortadan kaldırarak kas gücü 5 üzerinden 1 veya 2 olan bir hasta bile hareketi başlatabilir. Bu Evrensel Egzersiz Ünitesinin esasını anlatıyor. Eğer hasta, fizyoterapistin aktif yardımıyla da olsa minimum bir hareket yapabilirse, sonrasında aktif dirençli egzersizlere geçebilir. Hızlı ilerlemeyi görmek oldukça şaşırtıcı olacaktır. Uzay Terapisi Ünitesinde kullanılan ağırlıkların her biri ½ ve 1 litre (yaklaşık 500 gram ve 1000 gram) olarak derecelendirilmiş olup böylece fizyoterapistlerin ölçülebilir bilgileri kaydetmesi ve elde edilen faydanın kanıtlanması mümkün hale getirilmiştir. Evrensel Egzersiz Ünitesi ( Uzay Terapisi ) ile yapılan egzersizler zayıf, eklem hareket açıklığı yetersiz ve esnekliği eksik olan kasları hedef alır. Bant ve makara sistemi sayesinde fizyoterapist istenilen bir kas grubunu izole ederek hedef tuttuğu bu kas üzerinde istenilen hareketleri çalışabilir. Bu durumda kas tonusu (genellikle artmış) hareketi engellemez. Uzay Terapisi Ünitesinde çalışılan kas gruplarının spastik kasların üstesinden gelmesini sağlar. Bu tip egzersizler fonksiyonel kazanımlara akseder. Yürüyüşün kalitesi hareketlerde denge ve koordinasyon hızlı bir şekilde artar.

Evrensel Egzersiz Ünitesi ( Uzay Terapisi ) bunlara artı olarak son derece emniyetlidir. 2- Uzay Terapisinin Uygulandığı Kafesin Ortasında Kemer ve Elastik Halatların Kullanıldığı Askı Sistemi (Örümcek Kafesi) Uzay Terapi’ sinde Evrensel Egzersiz Ünitesini kullanmanın diğer yolu, “Örümcek Kafesi” diye adlandırılır. Bu ad, 8-10 halata bağlı bir kemer giyen çocuktan esinlenerek yaratılmıştır. Hasta, elastik bantlardan alınan destekle kafesin ortasına asılır. Bu ad, 8-10 halata bağlı bir kemer giyen çocuktan esinlenerek yaratılmıştır. Hasta, elastik bantlardan alınan destekle kafesin ortasına asılır. Bu son derece dinamik bir sistemdir ve tam ihtiyaç duyulan ölçüde destek sağlar. Hastanın herhangi bir hareket veya fonksiyonel beceriyi hemen hemen “bağımsız” olarak yapmasına izin verir. Tam veya kısmi ağırlık taşıma tipinde yapılan egzersizler hastada güven hissi sağlar. Bunlar ayrıca fonksiyonel becerilerin (oturma, emekleme, ayakta durma, yürüme, tırmanma, sıçrama) gelişimini ve ilerlemesini sağlar. Uzay Terapisinin Uygulandığı kafesin ortasında bulunan askıda hasta, duyu bütünlüğünü geliştirmeye yardım eden farklı aktiviteleri uygular. Böylece denge, koordinasyon ve fonksiyondaki olağanüstü yararları fark edebilirsiniz. Dik pozisyonu koruma yeteneği ( Evrensel Egzersiz Ünitesi ( Uzay Terapisi )‘ ni kullanarak) osteoporozun önlenmesine yardım eder. Uzay Terapisi Adı ile Anılan Evrensel Egzersiz Ünitesi tüm Avrupa’da ve Amerika’da başarıyla kullanılmaktadır.

Uzay Terapisi Kullanım Alanları

 • Pediatrik Hastalar
 • Post Stroke (Serebrovasküler Olay)
 • Post – Travma
 • Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Serebral Palsi
 • Travmatik Beyin Hasarları
 • Geriatrik Nüfus
 • Romatoid Artrit (Eklem Üzerindeki Baskıyı Azaltır, Ağrının Önlenmesine ve Daha Fazla Eklem Hasarının Oluşmamasına Yardımcı Olur)
 • Spor Yaralanmaları
 • Ortopedik Hastalar
 • Vestibular Hastalıklar
 • Duyusal Rahatsızlıklar
 • Yanıklar
 • Kırıklar – Rehabilitasyonun Erken Döneminde
 • Down Sendromu
 • Spina Bifida
 • Gelişimsel Gerilik

KİNEZYOLOJİK BANTLAMA

Ağrı tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kinezyotape ilk olarak Japonya’da geliştirilmiş olup özel bir iplikle üretilen özel bir dokuya sahiptir. Hareket sisteminin bazı ağrılı durumlarında bu özel bantların eğitim almış fizyoterapistler ve doktorlar tarafından, eklem veya doku istenilen pozisyona getirilerek yapıştırılmasıdır. Öncelikle sporcular üzerinde uygulandı. Birçok sporcunun tedavisinde ve yarışmalar sırasında kullanıldı. Günümüzde spor sakatlıkları ile birlikte fizik tedavi, nöroloji ve ortopedi hastalarında da farklı disiplinler tarafından kullanılmaktadır. Vücudun birçok bölgesine uygulanabilir. Diğer eklem ağrılarında olduğu kadar bel, boyun ve sırt ağrılarında da etkili olabilir. Ortopedik hastalarda, nörolojik sorunu olanlarda ve cerrahi sonrası hastalarda da uygulanabilmektedir. Cilt yukarı doğru kaldırılıp cilt ve kaslar arasında bir boşluk oluşturmak ve basıncı hafifleterek etkili olmaktadır.Kinesio bant hafif, yapışkan, elastik özelliğe sahip olması ve derinin özelliklerini taşıması nedeniylediğer bantlardan farklıdır. Hiçbir kimyasal madde içermez. Alerji riski çok azdır. Uygulanan kişide 72saat kalabilir. Deri ile bütünleşerek deri altındaki yapıları desteklemektedir.Kinesio bant hafif, yapışkan, elastik özelliğe sahip olması ve derinin özelliklerini taşıması nedeniylediğer bantlardan farklıdır. Hiçbir kimyasal madde içermez. Alerji riski çok azdır.

Uygulanan kişide 72saat kalabilir. Deri ile bütünleşerek deri altındaki yapıları desteklemektedir. Gözenekli yapısınedeniyle cildin havalanmasını da sağlamaktadır. Hiçbir şekilde kişinin hareketini engellememektedir.Farklı renkleri olmakla beraber, etki açısından renklerin farkı yoktur. Renk seçeneği hastaya bırakılır.Fizik tedavide kullanılan bantlama tekniklerinden oldukça farklıdır. Birçok ağrılı ve fonksiyon kaybıolan ortopedik ve nörolojik durumlarda kullanılmaktadır.Kinesio bant uygulamaları temel olarak sinir sistemi, kas-iskelet sistemi ve dolaşım sistemi üzerineetki eder.Kinesio bant uygulaması ile ilgili klinik araştırmalarda eklem ağrılarının çoğunlukla eklemi çevreleyenkas ve miyofasyal dokunun normal yapısını kaybetmesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.Kaslarda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan inflamasyon, şişkinlik veya spazm, cilt ile kas arasındakiboşluğun daralmasına sebep olmaktadır. Boşluğun azalması özellikle lenfatik sıvı akışının azalmasınave ağrı reseptörlerinin uyarılmasına sebep olmaktadır. Taping metodu ile cilt dokusu yukarı doğruçekilerek cilt-kas arasındaki boşluk arttırılıp, ağrısız hareket imkanı sağlanmaktadır. Böyleceiyileşmeye destek verilmektedir.Çeşitli renkleri olan bu bantlar, kas ağrılarından vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olmaya kadarpek çok soruna yan etkisi olmayan çözümler sunmaktadır.Bantların etkisi ile kan ve lenfatik dolaşım artar, cilt altındaki ağrı reseptörlerinin uyarılmasını önlenirve ağrı azalır. Hareketlerin doğru yapılması sağlanır ve eklem hareketlerinde düzelme sağlanır.Yapıştırılan bantlar bir hafta kadar kalabilir, birkaç seans uygulanabilir.Çocuklar ve ileri yaş hastaları dahil tüm yaş gruplarında güvenle kullanılabilir.Omuz, diz, dirsek ve topuk-ayak tabanı ağrısı çekenler de bu yöntemden faydalanabilir.


KUPA-HACAMAT-SÜLÜK

Hacamat özünde koruyucu hekimlik adına uygulanan bir teknik. Kan temizliği. Dolaşım temizliği. Dinimizce sünnet. Araştırdığınızda kupa terapisi, ıslak kupa terapisi gibi isimlerle bulabilirsiniz. Bedende kılcal damarlar düzeyinde olan tıkanıklıkları açmak için çok ince çiziklerle ve kupa/bardak ile belirli bir hat üzerinde yapılan kan alma işlemine “hacamat” deniyor. 7 Bölge “tarama hacamat” olarak tanımlanmış durumda. Yani aslında koruyucu olması adına, hastalık olsun olmasın her sene yapılacak “tarama hacamat”ı uzmanları tavsiye ediyor. Her bir bölge belirli hastalıklara yardım ediyor. Ancak uzmanlarıyla yaptığınız uygulamada daha farklı bölgeler de şekilleniyor. Zira aslında hacamat noktalarına baktığınızda, hepsinin geleneksel çin tıbbına göre meridyen hatlarından geçtiğini görüyorsunuz. Sağlık alanında sülüklerin ilk olarak kullanılması yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinenin aksine kanı emerek değil kanı emerken ısırık bölgesinde salgıladığı sıvı ile hastaların tedavi edilmesine yardımcı olan bu canlılar günümüz de de medikal alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Emsallerine göre biraz daha pahalı bir tedavi yöntemidir.

Vücutta oluşabilecek hastalıklara karşı önlem almak, vücutta biriken zararlı toksinlerden arınmak vevücudu temizlemek için, plastik veya cam kupalar yardımıyla uygulanan bir terapidir. Bağ dokularındabiriken bu atıkların, kupa pompası yardımıyla vakumlanıp sonrasında intradermal çizikler iletemizlenmesine, dışarı atılmasına ise Yaş Kupa (hacamat) denilir. Peygamberimizinde sıklıkla tavsiyeettiği bu tedavi yöntemi oldukça fayda sağlamaktadır.

Kuru Kupa Terapisi: Terapi çeşitlerinden ilki kuru kupa terapisidir. Kan aldırmadan, çizik atılmadansadece kupalar yardımıyla yapılan bir terapidir. Solunum sistemi problemleri, sindirim sistemiproblemleri ve bağışıklık sistemi problemlerine iyi gelmektedir.

Yaş Kupa Terapisi (Hacamat): Halk dilinde Hacamat olarak bilinen yaş kupa terapisidir. PeygamberEfendimizinde tavsiye ettiği, son zamanlarda günümüzün trend olmuş tedavi yöntemlerinden biridir.Vücudun akupunktur noktaları belirlendikten sonra, kupalar vakumlanır. Ardından bistüri, neşter veyajilet yardımıyla çizikler atılarak, atıl kan alınır. Faydası oldukça fazladır.

Hareketli Kupa Terapisi: Adından da anlaşılacağı gibi kupaların vücut üzerinde hareket ettirilmesiyleyapılan terapi yöntemidir.Moksibusyon Kupa Terapisi: Vücuda uygulanacak kupaların içerisine kurutulmuş bitkiler, otlarkonulur. Ateşle yakılarak terapi yapılır.


YÜRÜME ANALİZİ

Yürüme analizi, kişinin yürüme problemlerinin değerlendirilmesinde bilgisayar destekli araçlarla yapılan fiziki muayene yöntemidir. İnsan ayağı durma, koşma ve yürüme hallerinde farklı basabilir. Bu yüzden dinamik ölçüm ile fonksiyonellerin değerlendirilmesinde yürüme analizi önemlidir. Dinamik ölçüm, yürürken ve koşarken yapılan ölçümdür. İnsanların günlük aktivitesine, yaptığı işe uygun analiz ve test yapmak gerekir. Ayağın şekli ve formuyla ilgili ek analizler yapmak için kişinin ayak bileğine kadar detaylı ve tam bir tarama yapılır.

İnsan ayağı yürüme, durma ve koşma durumlarında farklı basabilir. Bu yüzden dinamik ölçüm ile fonksiyonellerin değerlendirilmesi, yani yürüme analizi önemlidir. Dinamik ölçüm, yürürken ve koşarken yapılan ölçümdür. İnsanların günlük aktivitesine, yaptığı işe uygun analiz ve test yapmak gerekir. Örneğin, günlük hayatta aktivitesi fazla olan kişilerin (ayakta fazla duranlar ile yoğun yürüyüş yapanlar) analizlerini statik ve yürürken yapmak gerekir. Sporcuların ve spora başlayanların yürüme analizlerini ise statik, yürürken ve koşarken olmak üzere kapsamlı bir şekilde yapmak gerekir.