• info@atafiz.com

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanın Sorumlulukları Nelerdir ?

Temel sorumluluklarından biri psikoterapi sağlamak olan psikolojik danışmanın görevtanımı danışmanlık verdiği kişiye göre farklılıklar gösterir. Meslek profesyonelleriningenel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

  • Kendisine danışan kişileri dinlemek ve sorular yöneltmek
  • Gözlemci teknikler ve vaka öyküleri gibi farklı değerlendirme araçlarını kullanarak, danışanın hayatının tam bir resmini ve tedavi arayışının nedenini çizmeye yardımcı olmak
  • Danışanın tüm biyolojik, psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlarını bir bütün içerisinde değerlendirmek
  • Psikolojik değerlendirmenin sonuçlarına dayanarak, danışan için bir tedavi planı oluşturmak
  • Tedavi planını danışana açıklamak
  • Danışana, durumları görmenin başka yollarını önererek, yanlış düşüncelerle yüzleşme ya da meydan okumaya odaklanan bilişsel terapi uygulamak
  • Kişinin, davranışını değiştirmenin nihayetinde nasıl hissettiğiyle ilgili değişikliklere yol açabileceğini anlamasına yardımcı olmak için davranış terapisi uygulamak
  • Birey ve diğer aile üyeleri ile tartışma ve problem çözme oturumları düzenleyerek aile terapisi gerçekleştirmek
  • Bir vakada yaşadığı sorunları tartışmak ya da belirli tedavi yöntemleri hakkında bilgi ve tavsiye almak için danışanın izniyle, bir psikolog hekim, psikiyatrist veya eğitimcinin görüşünü almak.

Atafiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde yetişkin, çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.