HİZMETLERİMİZ
EVDE DOKTOR HİZMETİ

----Nörolojik Rahatsızlıklar ve Rehabilitasyonu

HEMİPLEJİ (İNME-FELÇ)
SPASTİSİTE
MULTİPLE SKLEROSİS (MS) HASTALIĞI
PARKİNSON
NÖRÖLOJİK HASTALIKLAR
MOTOR NÖRON HASTALIKLARI
SEREBRAL PALSİ
BRACHİAL PLEKSUS ,
HİDROSEFALİ …
YAŞLILIĞA BAĞLI YÜRÜYEMEME
ATAKSİK HASTALIKLAR
BEYİN FELCİ
BEYİN KANAMASI (SVO)

------Ortopedik Rahatsızlıklar ve Rehabilitasyonu

BEL VE BOYUN FITIĞI TEŞHİS VE TEDAVİSİ
KIRIK VE SONRASI REHABİLİTASYONU
DİZ YARALANMALARI(MENİSKÜS VE ÖN ÇAPRAZ BAĞ )
DİZ PROTEZİ AMELİYATI ÖNCESİ VE SONRASI REHABİLİTASYONU
KALÇA PROTEZİ AMELİYATI ÖNCESİ VE SONRASI REHABİLİTASYONU
OMURGA YARALANMALARI VE KIRIKLARI
AYAK BİLEĞİ EKLEMİ AMELİYATLARI SONRASI REHABİLİTASYONU
YÜRÜME PROBLEMLERİ VE REHABİLİTASYONU
EL BİLEĞİ, DİRSEK KIRIKLARI VE REHABİLİTASYONU
SKOLYOZ TEDAVİSİ
OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) İÇİN EV REHABİLİTASYONU TEDAVİSİ
ROMATİZMAL RAHATSIZLIKLARDA EV TEDAVİSİ
EVDE MANUEL TERAPİ VE MANÜPLASYON

-----Pediatrik Rehabilitasyon

FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUK VE REHABİLİTASYONU
SEREBRAL PALSİ
HEMİPLEJİ
PARAPLEJİ VE TETRAPLEJİ
MENİNGOMYELOSEL (SPİNA BİFİDA)
BRAKİAL PLEKSUS BOZUKLUKLAR
LUMBOSAKRAL PLEKSUS BOZUKLUKLAR
NEVRALJİK AMiYOTROFİ
AĞRILI FANTOM EKSTREMİTE SENDROMU
MÜSKÜLER DİSTROFİ
MİYOTONİK BOZUKLUKLAR
KONJETİNAL MİYOPATİLER
MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ
HİDROSEFALİ
BEYİN MALİGN NEOPLAZMI
HEREDİTER ATAKSİ
MOTOR NÖRON HASTALIGI
DİSTONİ
MULTİPL SKLEROZ (MS)
POLİOMYELİ SEKELİ
FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKTA HAVUZ REHABİLİTASYONU
GELİŞİMSEL GERİLİK VE YÜRÜME BOZUKLUKLARI
TORTİKOLİS

DOWN SENDROMU